The Beatles in hun liedjes- alle 214 goed

Een heruitgave van het boek Help! met veel nieuwe gegevens

Ze zeggen dat de samenleving verdeeld is tegenwoordig en dat het vroeger veel beter was. Het zal best zo zijn als je kijkt naar social media, maar in de levende praktijk lijkt die verdeeldheid nogal mee te vallen.

Suikerspin kapel in de tijd van de Beatles - PinterestIk kan niet zeggen dat de 60er jaren slecht waren, in tegendeel. Ik heb een geweldige jeugd gehad. Maar de samenleving niet verdeeld?

In die altijd zonnige jaren was mijn kleine tienerwereld in meerdere opzichten behoorlijk verdeeld. De meisjes hielden van Cliff Richard òf Elvis. Je had (èn was) een vetkuif en je meisje misschien een suikerspin of je was van en voor de Flowerpower met bijbehorende kleding en  kapsel. Je bereed een Zündapp, een Puch of een Tomos.

Dat alles maakte dat je bijna automatisch ook in méér andere opzichten partij koos en weinig tot geen contact had met de anderen. Net als bij de social media bubbels nu. Zo had je ook de Beatles en de Rolling Stones bubbel, bijvoorbeeld.

“The Beatles in hun liedjes- alle 214 goed” verder lezen

Het Eurovisie songfestival en de Vrede van Nijmegen

Rara, wat is het verband tussen Nijmegen, Nederland zo je wilt en het Eurovisie Songfestival?
Nog afgezien van de al dan niet geslaagde pogingen die ons land ondernam om in het songfestival bovenaan te eindigen, inniger dan je denkt.
De herkenningsmelodie van de Eurovisie en dus ook van het Eurovisie songfestival is de openingstune van het Te Deum, een compositie van Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) hofcomponist aan het slot van de Franse koning. Het Te Deum, een juweeltje uit de Franse barok, schreef Marc-Antoine ter gelegenheid van de Vrede van Nijmegen. Goede kans dat het (misschien wel voor de eerste keer) werd uitgevoerd in een met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders gevulde St. Stevenskerk.
De Eurovisie-tune heeft dus sterke banden met Nederland. Het is daarom wel jammer dat dat niet heeft geleid tot meer winnaars van het Eurovisiesongfestival (al kun je dat uit muzikaal oogpunt ook toejuichen).

Nog wat meer over de Vrede van Nijmegen

De Vrede van Nijmegen werd op 10 augustus 1678 in Nijmegen gesloten. De participanten waren de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en Frankrijk. Deze vrede maakte nadat Willem III de Slag bij Kassel (1677) verloor een einde aan de wederzijdse vijandelijkheden.

De Vrede van Nijmegen betreft niet alléén een contract met Frankrijk. Ook verdragen met andere mogendheden behoorden erbij. Doordat Frankrijk en de Nederlandse Republiek vrede sloten, zagen ook Spanje en de Duitse keizer zich verplicht de Franse macht te erkennen. Deze verdragen zijn:

  • 10 augustus 1678: het al eerder genoemde verdrag tussen Frankrijk en de Republiek
  • 17 september 1678, tussen Frankrijk en Spanje
  • 5 februari 1679, tussen Frankrijk, Zweden en het Heilige Roomse Rijk.
  • 19 maart 1679, tussen Zweden en het Sticht Münster
  • 2 oktober 1679, tussen Zweden en de Nederlandse RepubliekDit lemma met dank aan Wikipedia